صنایع طلا، نقره، جواهرات و بدلیجات

صنایع طلا، نقره، جواهرات و بدلیجات:

توضیحات:   از خدمات ویبره در صنایع طلا، نقره، جواهرات و بدلیجات در فرآیند های پلیسه برداری،  پرداخت کاری (پولیش)،  افزایش کیفیت سطح و جلای نهایی استفاده می شود.

در صنعت طلا، نقره و بدلیجات که با قطعاتی ظریف مواجه هستیم, فرآیند ویبره با استفاده از مدیا ها در طیف ها و سایز های

متفاوت، نسبت به قطعه می توانیم در قسمت هایی که به صورت دستی پرداخت کاری امکانش نیست و یا به قطعه آسیب میزند

و پرداخت و پولیش یکنواختی ندارد، با سایش و پولیشی که دستگاه ویبره ایجاد می کند کاملا به صورت یکنواخت انجام می شود.

 

مشتریان/شرکت هایی که همکاری داریم:

 

  1. شرکت هخامنش-مشهد
  2. طلاسازی دیانت-تهران
  3. طلاسازی مجلسی-تهران
  4. طلاسازی شجیعی-مشهد
  5. طلاسازی سبزیانی-ملارد و مشهد
  6. طلاسازی چهرازی-کرج