صنایع سنگ ساختمانی و آجر

صنایع سنگ ساختمانی و آجر:

توضیحات: از خدمات ویبره در صنایع سنگ ساختمانی و آجور در فرآیند های گرد کردن لبه ها، آنتیک کاری و هم سطح سازی استفاده می شود.

 

مشتریان/شرکت هایی که همکاری داریم:

 

  1. شرکت صدف نما اصفهان
  2. آجور نسوز تهران
  3. تولیدی آجور نسوز شهری