سایر صنایع

  1. برق و الکترونیک-شرکت صاراکو
  2. اسباب بازی سازی- شرکت طاها ویرا رادین
  3. تراش کاری و سری تراشی
  4. توربین سازی-شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا- شرکت کیان توربو تک
  5. تجهیزات برودتی و حرارتی-شرکت ایران شرق نیشابور
  6. پیچ و مهره