>

کامپاند ها

کامپاند ها

شرکت آریا سایان گستر با تحقیق و توسعه کامپاندهای شیمیایی فرآیند ویبراسیون صنعتی موفق به تهیه و تولید 14 محصول در مقیاس صنعتی شده است. این کامپاندها به عنوان مکمل فرآیند ویبراسیون در تسریع و تسهیل فرآیندهای مختلفی از سایش و پلیش تا چربیگیری و ششتشو و زنگ زدای و .. را انجام می دهند.

این کامپاندها پایه آب و دوست دار محیط زیست بوده و آریا سایان گستر موفق به اخذ مجوز تولید محصول دانش بنیان نوع یک از معاونت علمی ریاست جمهوری در این محصولات شده است.

به صورت کلی می توان عملیات کامپاندهای شیمیایی را در دسته های زیر برشمرد؛

  1. شستشو
  2. سایش و باربرداری
  3. براق سازی و جلادهی
  4. سیاهی بری
  5. زنگ زدایی
  6. چربی زدایی
  7. محافظت