>

مدیا ساینده پلیمری

مدیا ساینده پلیمری

مدیاهای پلیمری از دسته سنگ های سایش هستند که در رده مدیاهای با سایش متوسط و نرم دسته بندی می گردند. این مدیاها تولید آریا سایان گستر بوده و غالبتا به صورت سفارشی برای مشتریان تولید می گردد. پایه این سنگ ها پلیمری و پلی استر می باشد که با افزودنی های سیلکاتی و ساینده ترکیب می گردند. این مدیاها نیز فارغ از اندازه و شکل، بر اساس میزان سایش در دو سته کلی تقسیم می گردند؛

  1. مدیاهای پلیمری سخت سایش
  2. مدیاهای پلیمری نرم سایش