نمايشگاه بين المللي متالورژي

عنوان نمايشگاه : یازدهمین نمايشگاه بين‌المللي
(فولاد، فلزات غیرآهنی، ريخته‌ گري، قالب‌سازی، آهنگري، معدن و صنايع معدني،صنایع سرامیک و نسوز‌ها، شیرهای صنعتی)تاريخ برگزاري: 10-7 آذر 1393
ساعات بازديد: 9 صبح الی 16 بعد از ظهر
محل برگزاری نمايشگاه :محل دائمی نمایشگاه ‌های بین ‌المللی تهران سالن‌ های 27