ماشین آلات ویبره خشک کن

کاربرد:

خشک کردن قطعات پس ازفرآیند ویبراسیون وجلوگیری ازاکسیداسیون قطعات.

قابلیت:

1. پولیش خشک توسط گرانول ذرت.

2. قابلیت اتصال به سیستم اتوماسیون ویبره.

نوع دستگاه:

1. سیستم خشک کردن قطعات به وسیله گرانول ذرت.

2. سیستم خشک کردن قطعات به وسیله دمش هوای گرم.

تجهیزات ومتعلقات:

1. سرندجداکننده

2. تابلوفرمان

سایز دستگاه:

110 لیتر – 250 لیتر- 550 لیتر – 850 لیتر

ماشین ویبره خشک کن ماشین ویبره خشک کن