ماشین آلات ویبره الک طبقاتی

کاربرد:

برای جدا کردن قطعات

قابلیت:

1. جهت جداسازی انواع پودر های خشک
2. قابلیت کاربری در صنعت لعاب و سرامیک
3. قابلیت جداسازی چند مش پودر با طبقات قابل تعویض

تجهیزات ومتعلقات:

1. الک طبقه ای قابل تعویض

2. قابلیت تعویض و تعمیر تور الک

3. قابلیت تجهیز به درپوش ورودی

4. قابلیت تجهیز درپوش به مکنده خروجی غبار مواد

سایز دستگاه:

قطر 70 تا 110

ویبره الک طبقاتی ویبره الک طبقاتی