خميرسيليكون

 

 

لاستیک های سیلیکون قالب گیری در دو نوع است: 1.سیلیکون ریخته گری مناسب زاماک 2.سیلیکون ریخته گری مناسب طلا و نقره